Khay Sứ HCN 1/1 SN#520214

1/1 PORCELAIN INSERT/ KHAY SỨ HCN 1/1
– Model / Mã hàng : SN#520214
– Size/ Kích thước : 530 x 327 × (H)65mm
– Capacity / Dung tích: 8 Liter/ 8 Lít
– Material / Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

Danh mục: Từ khóa: