Khay Sứ Tròn 2 Ngăn SN#520213

DIVIDED PORCELAIN INSERT/ KHAY SỨ TRÒN ( 2 NGĂN THẲNG )
– Model / Mã hàng : SN#520213
– Capacity / Dung tích : 4,5 Liter/ Lít
– Size / Kich thước: (Φ)380*(H)65 mm
– Material / Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo