Khay G/N Tròn 2 Ngăn S SN#520222

 ROUND DEVIDED TABLE PAN/KHAY G/N TRÒN
– Model / Mã hàng : SN#520222
– Size/ Kích thước : Depth/ Sâu 61 mm
– Capacity / Dung tích: 6 Liter/ 6 Lít
– Material / Chất liệu:While inox/ Inox trắng
– Brand / Nhãn hiệu : Kingo
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo