Khay G/N Tròn 2 Ngăn SN#520223

 ROUND DEVIDED TABLE PAN/ KHAY G/N TRÒN 2 NGĂN THẲNG
– Model / Mã hàng : SN#520223
– Size/ Kích thước : Depth/ Sâu 61 mm
– Capacity / Dung tích: 6 Liter/ 6 Lít
– Material / Chất liệu:While inox/ Inox trắng
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo