Khay Sứ Tròn 2 Ngăn S SN#520211

DIVIDED PORCELAIN INSERT/ KHAY SỨ TRÒN ( 2 NGĂN HÌNH CHỮ S )
– Model / Mã hàng : SN#520211
– Capacity / Dung tích : 4,5 Liter/ Lít
– Size / Kich thước: (Φ)380*(H)65 mm
– Material / Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo