Giá Để Thực Đơn SN#520068/1

– Model / Mã hàng : SN#520068/1
– Size/ Kích thước 30 X 30 X 30 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier: SaoNamCo