Cây Để Thực Đơn SN#520064

– Model / Mã hàng : SN#520064
– Size/ Kích thước : 280 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier: SaoNamCo