Cây Để Bàn Không Hút Thuốc SN#520060

– Model / Mã hàng : SN#520060
– Size/ Kích thước : 150 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier: SaoNamCo