Cây Để Thực Đơn SN#520066

– Model / Mã hàng : SN#520066
– Size/ Kích thước : 255 mm
– Material / Chất liệu:Stainless Steel/Inox vàng
– Supplier: SaoNamCo