Cây Để Thực Đơn SN#520065

– Model / Mã hàng : SN#520065
– Size/ Kích thước : 300 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier: SaoNamCo