Chân Đế Buffet Tròn SN#520523/1

ROUND BUFFET STAND/ CHÂN ĐẾ BUFFET TRÒN
– Model / Mã hàng : SN#520523/1
– Size/ Kích thước : (Ø )220 mm
– Model / Mã hàng : SN#520524/1
– Size/ Kích thước : (Ø )250 mm
– Model / Mã hàng :SN#520525/1
– Size/ Kích thước : (Ø )270 mm
– Model / Mã hàng : SN#520526/1
– Size/ Kích thước : (Ø )300 mm
– Model / Mã hàng : SN#520527/1
– Size/ Kích thước : (Ø )320 mm
– Model / Mã hàng : SN#520528/1
– Size/ Kích thước : (Ø )350 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox mạ vàng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo