Chân Đế Inox Décor Thức Ăn SN#520534

BUFFET STAND / CHÂN ĐẾ INOX DÉCOR THỨC ĂN
– Model / Mã hàng : SN#520534
– Size / Kích thước: 15,5 x 12 cm
– Material / Chất liệu: While inox/ Inox trắng
Brand : Sacona
Supplier : Sao Nam