Chân Đế Lục Giác Trưng Bày Buffet SN#520518

HEXAGON BUFFET STAND/ CHÂN ĐẾ LỤC GIÁC TRƯNG BÀY BUFFET
– Model / Mã hàng : SN#520518
– Size/ Kích thước : 230 x 200 x 200 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona