Chân Đế Trưng Bày Buffet Vuông SN#520505

SQUARE BUFFET STAND / CHÂN ĐẾ TRƯNG BÀY BUFFET VUÔNG
– Model / Mã hàng : SN#520505
– Size/ Kích thước : 240 x 240 x 470 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo