Kệ Trang Trí Buffet Vuông SN#520548

BUFFET DISPLAY STANDS / KỆ TRANG TRÍ BUFFET VUÔNG
– Model / Mã hàng: SN#520548
Size / Kích thước: 130x130x55 mm
– Model / Mã hàng: SN#520548/1
Size / Kích thước: 160x155x100 mm
– Model / Mã hàng: SN#520548/2
Size / Kích thước: 190x175x155 mm
– Model / Mã hàng: SN#520548/3
Size / Kích thước: 200x200x200 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox đen
– Brand/ Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo