Nồi Hâm Thức Ăn Sacona Tròn Nắp Kiếng SN#520862

ROUND ROLL TOP CHAFING DISH WITH VISIBLE COVER / NỒI HÂM THỨC ĂN SACONA TRÒN NẮP KIẾNG
– Model/ Mã : SN#520862
– Size/ Kích thước: 485*475*450mm
– Capacity/ Dung tích : 6 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo