Nồi Hâm Thức Ăn HCN Nắp Kiếng SN#520894/2

Nồi hâm thức ăn Buffet nồi hâm soup – thiết bị không thể thiếu cho nhà hàng – khách sạn – buffet