Nồi Hâm Soup Tròn Có Chân Nắp Kiếng SN#520059

Nồi hâm thức ăn Buffet nồi hâm soup – thiết bị không thể thiếu cho nhà hàng – khách sạn – buffet