Khay Xe Thu Dọn Thức Ăn SN#520098

TRAY / KHAY XE THU DỌN THỨC ĂN
– Model / Mã: SN#520098
– Size / Kích thước: 530 x 385 x 150 mm
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo