Xe Thu Dọn Thức Ăn Thừa SN#520097/4

FOOD SCRAPS COLLECTION TRUCK / XE THU DỌN THỨC ĂN THỪA
– Model / Mã: SN#520097/4
– Size / Kích thước: 1040 x 640 x 910 mm
– Material / Chất liệu: Alumium , plastic / Khung nhôm , khay nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo