Xe Thu Dọn Thức Ăn Thừa SN#520097/1

FOOD SCRAPS COLLECTION TRUCK / XE THU DỌN THỨC ĂN THỪA
– Model / Mã: SN#520097/1
– Size / Kích thước: 740 x 400 x 900 mm
– Material / Chất liệu: Stainless steel ,plastic / Khung inox , khay nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo