Chân Đế Trưng Bày Buffet Vuông SN#520962

SQUARE BUFFET STAND / CHÂN ĐẾ TRƯNG BÀY BUFFET VUÔNG
– Model / Mã hàng : SN#520962
– Size/ Kích thước : 110 x 110 x 300 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo