Chân Đế Buffet Vuông SN#530001

SQUARE BUFFET STAND/ CHÂN ĐẾ BUFFET VUÔNG
– Model / Mã hàng : SN#530001
– Size/ Kích thước : 180 x 180 x 240 mm
– Model / Mã hàng : SN#530002
– Size/ Kích thước : 180 x 180 x 180 mm
– Model / Mã hàng : SN#530003
– Size/ Kích thước : 180 x 180 x 120 mm
– Model / Mã hàng : SN#530004
– Size/ Kích thước : 180 x 180 x 70 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox 304
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo