Studio Long Drink B16115

STUDIO LONG DRINK
– Model/ Mã: B16115
– Capacity/ Dung tích: 435 ml
– Đường kính miệng – TD: 92 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 56 mm
– Đường kính chân ly – BD: 92 mm
– Chiều cao – H: 135 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,