Charisma Rock B17112

CHARISMA ROCK
– Model/ Mã: B17112
– Capacity/ Dung tích: 340 ml
– Đường kính miệng – TD: 78 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 92 mm
– Đường kính chân ly – BD: 64 mm
– Chiều cao – H: 85 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,