Stax Jar With Plastic Lid B02511NHUA

STAX JAR WITH PLASTIC LID
– Model/ Mã: B02511NHUA
– Capacity/ Dung tích: 325 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 76 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02517NHUA
– Capacity/ Dung tích: 500 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 105 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02523NHUA
– Capacity/ Dung tích: 650 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 133 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02526NHUA
– Capacity/ Dung tích: 750 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 151 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02536NHUA
– Capacity/ Dung tích: 1000 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 194 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

 

Đặt Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Stax Jar With Plastic Lid B02511NHUA
Stax Jar With Plastic Lid B02511NHUA
Stax Jar With Plastic Lid B02511NHUA