Pop Jar With Glass Lid B02511TT

POP JAR WITH GLASS LID
– Model/ Mã: B02511TT
– Capacity/ Dung tích: 325 ml
– Đường kính miệng – TD: 77.5 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 100 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02517TT
– Capacity/ Dung tích: 500 ml
– Đường kính miệng – TD: 77.5 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 129 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02523TT
– Capacity/ Dung tích: 650 ml
– Đường kính miệng – TD: 77.5 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 157 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02526TT
– Capacity/ Dung tích: 750 ml
– Đường kính miệng – TD: 77.5 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 175 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02536TT
– Capacity/ Dung tích: 1000 ml
– Đường kính miệng – TD: 77.5 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 218 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Đặt Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Pop Jar With Glass Lid B02511TT
Pop Jar With Glass Lid B02511TT