Nồi Hâm Thức Ăn Vuông Nắp Kiếng

– Model / Mã : SN#520017
– Body size/ Kích thước nồi: 405*480*170mm
– Frame size / Kích thước khung :470*370*245mm
– Capacity/ Thể tích : 6L
– Marterial / Chất liệu : Stainless steel / Thép không gỉ
– Thickness of frame / Độ dày khung: 2.5mm
– Thickness of food / Độ dày khay chứa thức ăn : 0.7 mm
– Thickness of cover+glass /Độ dày nắp : 1.2mm+4mm
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona