Nồi Hâm Thức Ăn Sacona Tròn Nắp Kiếng Chân Sọc Vàng SN#520043

ROUND ROLL TOP CHAFING DISH WITH GOLD LEG & VISIBLE COVER / NỒI HÂM THỨC ĂN SACONA TRÒN NẮP KIẾNG CHÂN SỌC VÀNG
– Model/ Mã: SN#520043
– Size/ Kích thước: 475*475*460mm
– Capacity/ Dung tích : 6 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo