Nồi Hâm Thức Ăn Sacona Hình Chữ Nhật Chân Sọc Trắng SN#520038

FULL SIZE ROLL TOP CHAFING DISH / NỒI HÂM THỨC ĂN SACONA HÌNH CHỮ NHẬT CHÂN SỌC TRẮNG
– Model/ Mã: SN#520038
– Size/ Kích thước: 635*425*445mm
– Capacity/ Dung tích : 9 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo
Dùng khay 1/1, 1/2 hoặc 1/3