Nồi Hâm Cháo – Soup Sacona Tròn SN#520860

STAINLESS STEEL SOUP WARMER / NỒI HÂM CHÁO – SOUP SACONA TRÒN
– Model/ Mã : SN#520860
– Size/ Kích thước: 485*475*450mm
– Capacity/ Dung tích : 4 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo