Nồi Hâm Cháo – Soup Sacona Hình Chữ Nhật Nắp Kiếng Chân Sọc Vàng SN#520913

STAINLESS STEEL SOUP WARMER WITH VISIBLE COVER / NỒI HÂM CHÁO – SOUP SACONA HÌNH CHỮ NHẬT NẮP KIẾNG CHÂN SỌC VÀNG
– Model/ Mã: SN#520913
– Size/ Kích thước: 635*425*445mm
– Capacity/ Dung tích : 8 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo