Nồi Hâm Cháo Soup Sacona Chữ Nhật Nắp Kiếng Chân Vàng SN#520873

STAINLESS STEEL SOUP WARMER WITH GOLD LEG & VISIBLE COVER / NỒI HÂM CHÁO SOUP SACONA CHỮ NHẬT NẮP KIẾNG CHÂN VÀNG
– Model/ Mã : SN#520873
– Size/ Kích thước: 680*450*470mm
– Capacity/ Dung tích : 9 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo