KHAY ĐỂ TRÁI CÂY TRÒN ϕ 22″ ( tay cầm vàng ) SN#520400/4

ROUND PLATE WITH HANDLES/ KHAY ĐỂ TRÁI CÂY TRÒN ( tay cầm vàng )
– Model / Mã hàng : SN#520400/4
– Size/ Kích thước : ϕ 22″
– Material / Chất liệu: While inox/ Inox trắng + vàng
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona