KHAY ĐỂ TRÁI CÂY TRÒN ϕ 20″ ( tay cầm vàng ) SN#520400/3

ROUND PLATE WITH HANDLES/ KHAY ĐỂ TRÁI CÂY TRÒN ( tay cầm vàng )
– Model / Mã hàng : SN#520400/3
– Size/ Kích thước : ϕ 20″
– Material / Chất liệu: While inox/ Inox trắng + vàng
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona