Khay Để Trái Cây Olval 22” ( Tay Cầm Trắng ) SN#520403/4

OVAL PLATTER WITH HANDLES/ KHAY ĐỂ TRÁI CÂY OLVAL ( tay cầm trắng )
– Model / Mã hàng : SN#520403/4
– Size/ Kích thước : 22”
– Material / Chất liệu: While inox/ Inox trắng
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona