Kéo Gắp Salas ( Không Răng ) SN#520393/2

KÉO GẮP SALAS ( không răng )
– Model / Mã hàng : SN#520393/2
– Size/ Kích thước : 250 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier: SaoNamCo