Gắp Bán Nguyệt Có Răng SN#520385/2

– Model / Mã hàng : SN#520385/2
– Size/ Kích thước : 240 x 48 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier: SaoNamCo