Kệ Bánh Mì SN#520995/3

BASKET FOR BREAD / KỆ BÁNH MÌ
– Model / Mã hàng : SN#520995/3
– Size / Kích thước: 200 x H290 mm
– Material / Chất liệu: Stainless steel / Inox trắng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo