Kệ Bánh Mì SN#520995/2

BASKET FOR BREAD / KỆ BÁNH MÌ
– Model / Mã hàng : SN#520995/2
– Size / Kích thước: 210 x H255 mm
– Material / Chất liệu: Stainless steel / Inox trắng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo