Gắp Tròn Không Răng SN#520386/1

– Model / Mã hàng : SN#520386/1
– Size/ Kích thước : 240 x 65 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox
– Supplier: SaoNamCo