Đế Trang Trí Vuông SN#520291

ĐẾ TRANG TRÍ VUÔNG
– Model / Mã hàng : SN#520291/1
– Size/ Kích thước : 60 x 60 cm
– Model / Mã hàng : SN#520291/2
– Size/ Kích thước : 50 x 50 cm
– Model / Mã hàng : SN#520291/3
– Size/ Kích thước : 42 x 42 cm
– Model / Mã hàng : SN#520291/4
– Size/ Kích thước : 40 x 40 cm
– Model / Mã hàng : SN#520291/5
– Size/ Kích thước : 35 x 35 cm
– Model / Mã hàng : SN#520291/6
– Size/ Kích thước : 30 x 30 cm
– Model / Mã hàng : SN#520291/7
– Size/ Kích thước : 20 x 20 cm
– Model / Mã hàng : SN#520291/8
– Size/ Kích thước : 10 x 10 cm
– Material / Chất liệu: Inox + Slate/ Inox + Đá
-Supplier: SaoNamCo