Đế Trang Trí Tam Giác SN#520293/1

ĐẾ TRANG TRÍ TAM GIÁC
– Model / Mã hàng : SN#520293/1
– Size/ Kích thước : 20 X 20 X 20 cm
– Model / Mã hàng : SN#520293/2
– Size/ Kích thước : 30 X 30 X 30 cm
– Model / Mã hàng : SN#520293/3
– Size/ Kích thước : 40 X 40 X 40 cm
– Model / Mã hàng : SN#520293/4
– Size/ Kích thước : 50 X 50 X 50 cm
– Model / Mã hàng : SN#520293/5
– Size/ Kích thước : 60 X 60 X 60 cm
– Material / Chất liệu: Inox + Slate/ Inox + Đá
– Supplier: SaoNamCo