Chân Xô Đá SN#520424/1

ICE BUCKET STAND/ CHÂN XÔ ĐÁ
– Model / Mã hàng : SN#520424/1
– Size / Kích thước : 200×800 mm
– Material/ Chất liệu: Stainless Steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona