Chân Xô Đá SN#520423/1

ICE BUCKET STAND/ CHÂN XÔ ĐÁ
– Model / Mã hàng : SN#520423/1
– Size / Kích thước: 200x280x 580 mm
– Material/ Chất liệu: Stainless Steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona