Kệ Trưng Bày Thức Ăn SN#520923

BUFFET DISPLAY STAND/ KỆ TRƯNG BÀY THỨC ĂN
– Model / Mã hàng : SN#520923
– Size/ Kích thước : 530 x 450 x 360 mm
– Size basket / Kích thước rổ:
+ 320x260x 80mm
+ 530x320x 80mm
– Material / Chất liệu: Stainless steel / Inox trắng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo