Kệ Trưng Bày Thức Ăn SN#520346/1

BUFFET DISPLAY STAND/ KỆ TRƯNG BÀY THỨC ĂN
– Model / Mã hàng : SN#520346/1
– Size/ Kích thước : 530 x 450 x 360 mm
– Size basket / Kích thước rổ: 530x320x 80mm
– Material / Chất liệu: Stainless steel + ceramic / Inox, khay sứ
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo