Nồi Hâm Cháo – Soup Sacona Tròn Nắp Kiếng Chân Sọc Trắng SN#520908

STAINLESS STEEL SOUP WARMER WITH VISIBLE COVER/ NỒI HÂM CHÁO – SOUP SACONA TRÒN NẮP KIẾNG CHÂN SỌC TRẮNG
– Model/ Mã : SN#520908
– Size/ Kích thước: 475*475*460mm
– Capacity/ Dung tích : 4 L
– Material / Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo