Victoria Rock B04411

VICTORIA ROCK
– Model/ Mã: B04411
– Capacity/ Dung tích: 325 ml
– Đường kính miệng – TD: 83 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 83 mm
– Đường kính chân ly – BD: 78 mm
– Chiều cao – H: 85 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,