Unity Long Drink B02113

UNITY LONG DRINK
– Model/ Mã: B02113
– Capacity/ Dung tích: 370 ml
– Đường kính miệng – TD: 69.5 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 69.5 mm
– Đường kính chân ly – BD: 58.5 mm
– Chiều cao – H: 143.5 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

Danh mục: Từ khóa: ,